Home page > Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity

Zástupci OdKM Úř OSK SOJ se pravidelně účastní zasedání pracovních skupin Spojeneckého výboru NATO AC/135, který řídí NCS. Konkrétně OdKM participuje na jednání:

  • MAIN GROUP – skupina ředitelů Národních kodifikačních úřadů řešící oblasti rozvoje, financování a řízení NCS;
  • PANEL A – skupina na podporu Main Group řešící technické aspekty mezinárodní výměny dat a katalogizace v NATO.

Mimo zasedání NATO AC/135 je OdKM Úř OSK SOJ členem MC Catalogue User Group. Jedná se o skupinu zemí užívajících kodifikační software MC Catalogue české firmy AURA, s.r.o.. Cílem skupiny je sladění požadavků na změny a úpravy MC Catalogue a harmonizace jednotlivých národních verzí v rámci Kodifikačního systému NATO.

Na úrovni bilaterálních vztahů OKM Úř OSK SOJ zaujímá prioritní místo spolupráce zejména se slovenským Národním kodifikačním úřadem.

Nahoru