Home page > Žádosti

Žádosti

Žádost o přidělení katalogizačního kódu výrobce/dodavatele ke stažení ve formátu doc (71 kB)

Pokyny pro vyplění tiskopisu:

Používaný údaj Pokyn pro vyplnění
1 Dodavatel Uveďte obchodní jméno, adresu, číslo telefonu, faxu a E-mail dodavatele.
2 Datum Uveďte datum zpracování žádosti.
3 Název a adresa

Uveďte co nejpodrobnější údaje:

  • obchodní jméno uvedené v Obchodním rejstříku, resp. v Živnostenském listu, všechny používané zkratky nebo varianty názvu firmy uveďte v „Poznámce“,
  • identifikační číslo,
  • adresu sídla nebo místa podnikání,
  • telefonní číslo,
  • číslo faxu,
  • číslo P.O. BOX,
  • E-mail adresu,
  • Web stránky
  • Čárový kód,
  • Odvětvová klasifikace ekonomické činnosti (šestimístný numerický kód) – uveďte všechny kódy odpovídající předmětu činnosti organizace.

Údaje uvedené pod pořadovým číslem 3.6-3.9 uveďte pouze v případě, jsou-li známy.

U zahraničních firem uveďte všechny dostupné údaje.

4 Dřívější název a katalogizační kód Jestliže firma dříve existovala pod jiným názvem nebo jinou adresou, uveďte i předchozí název, adresu sídla nebo místo podnikání firmy a katalogizační kód výrobce, je-li znám.
5 Typická referenční čísla Uveďte typické soubory čísel, písmen nebo jiných znaků, jakými výrobce nebo dodávající firma, která má být kódována, identifikuje výrobek. Uveďte název (názvy) výrobku (výrobků).
6 Poznámky Uveďte katalogizační číslo a název výrobku který byl již dodáván do rezortu Ministerstva obrany.
7 Podpis Razítko a podpis odpovědného zaměstnance.

Poznámka:

V případě, že tiskopis nestačí pro sdělení všech požadovaných informací, pokračujte na přiloženém listu.

formací, pokračujte na přiloženém listu.

Nahoru