Home page > Katalogizace v rezortu obrany ČR

Katalogizace v rezortu obrany ČR

Katalogizace v resortu Ministerstva obrany podporuje:

  • Registraci zdrojů zásob a usnadnění práce s daty v oblasti vojenského materiálu.
    Větší transparentnost hospodaření s materiálem.
  • Eliminaci souběžného nákupu majetku nebo pořízení majetku, který již je v armádních skladech a v dalších resortních zařízeních. To znamená potlačení duplicit zásobovacích položek v národním a mezinárodním měřítku a v konečném efektu celkovou úsporu vojenského materiálu.
  • Snížení zásob materiálu na minimum a udržování jejich požadované výše pod armádní kontrolou.
  • Snížení počtu druhů a typů materiálu (služeb), tj. standardizaci materiálu.
  • Získání informací pro rušení přebytečného a neupotřebitelného vojenského materiálu.
  • Interoperabilitu zásobovacího systému.
  • Maximální efektivnost skladových operací v národním a mezinárodním měřítku.

Nahoru