Home page > Katalogizace

Katalogizace

Katalogizace majetku (výrobků)

Katalogizace majetku (výrobků) je proces pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli, jehož smyslem je vytvoření jednotné databáze položek majetku (výrobků), srozumitelné všem uživatelům. Jednotný systém katalogizace (JSK) v ČR vychází z Kodifikačního systému NATO (NCS).


Předmět katalogizace majetku (výrobků)

Předmětem katalogizace jsou všechny položky majetku bez ohledu na způsob jejich nabytí, pro které je stanovena povinnost účetní nebo doplňkové evidence, kromě finančního majetku a majetku pořizovaného ze zvláštních rozpočtových prostředků Vojenského zpravodajství.
Položku zásobování představuje předmět nebo uskupení předmětů, které bylo definováno oprávněným funkcionářem logistiky zásobovacího procesu.

Položkou výroby rozumíme předmět nebo uskupení předmětů, které vyhovují stejným technickým výkresům, specifikacím, kontrolovaným podle shodných technických přejímacích podmínek.

Katalogizace majetku je základem pro celý proces hospodaření s majetkem resortu Ministerstva obrany.

 


Základní dokumenty

Základními českými dokumenty pro katalogizaci jsou Zákon č. 309/2000 Sb., hl. III; Systém hospodaření s majetkem v resortu – účtování a evidence a interní prováděcí předpisy resortu Ministerstva obrany.

Nahoru