Home page > Jednotný systém katalogizace ČR

Jednotný systém katalogizace ČR

Jednotný systém katalogizace (JSK) v ČR je plně kompatibilní a interoperabilní s Kodifikačním systémem NATO (NCS). K jeho informatizační podpoře byl zaveden Katalog informačního systému logistiky MO a AČR (KISL) jako subsystém Informačního systému logistiky MO a AČR (ISL), který je garantem jednotné logistické informační podpory všem armádním složkám.


Subjekty jednotného systému katalogizace ČR

Výrobce

je fyzická (právnická) osoba, jejíž produkt (výrobek) je předmětem dodávky do AČR. Výrobek může obsahovat komponenty, které jsou produktem jiných výrobců – subdodavatelů. Subdodavatel je tedy fyzická (právnická) osoba, jejíž produkt (výrobek) je součástí většího celku, který je pořizován do AČR a je předmětem katalogizace.


Dodavatel

je fyzická (právnická) osoba, která je ve smluvním vztahu s akvizičním pracovištěm resortu Ministerstva obrany na dodání daného výrobku do AČR. V případě, že je výrobek pořizován přímo u výrobce, je tento zároveň dodavatelem.


Katalogizační doložka

Nedílnou součástí kupní smlouvy je katalogizační doložka, která zajišťuje podmínky pro zabezpečení procesu katalogizace, termíny plnění a kontaktní adresu. K jednoznačné identifikaci výrobce a dodavatele slouží kód NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), přidělovaný Úř OSK SOJ.


Agentura

je fyzická (právnická) osoba, která podniká podle Zákona č. 309/2000 Sb., hl. III v oblasti zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku. Může jí být i dodavatel. Příslušné osvědčení k tomuto podnikání vydává Úř OSK SOJ.


Správci položek (SP)

jsou výkonným orgánem logistiky AČR v oblasti katalogizace majetku. Jsou řízeni manažery majetkových uskupení. Odborně a metodicky je vede OKM Úř OSK SOJ. SP doplňují návrh katalogizačních dat zpracovaný a dodaný agenturou o specifická armádní logistická data nutná pro potřebu AČR. Podle pokynů Úř OSK SOJ se SP podílí na zkvalitnění databáze katalogu ISL.

Nahoru