Home page > Historie

Historie

 • 1993 — zřízení oddělení katalogizace Hlavního úřadu nákupu služeb a majetku a zahájení přípravných prací na participaci ČR, resp. resortu Ministerstva obrany ČR v Kodifikačním systému NATO (NCS)
 • 1994 — vydání nařízení Inspektora logistiky AČR k postupnému přechodu na principy NCS, což v praxi znamenalo zastavení dalšího rozvoje technických projektů jednotlivých materiálových tříd
 • 1995 až 1996 — základní školení pracovníků OKM k zavádění NCS v SRN
 • 1996 — přistoupení ĆR k NCS jako sponzorované země
 • od 1996 — působnost OKM jako Národního kodifikačního úřadu de facto
 • 1997 — zřízení odboru katalogizace majetku Úř OSK SOJ
 • 1998 — zavedení Katalogu informačního systému logistiky
 • 1998 — zahájení rozpracování věcného záměru Zákona č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti
 • 1999 — přistoupení ČR k NCS jako členské země
 • od 1. 4. 2001 — působnost OKM jako Národního kodifikačního úřadu de iure
 • 2001 — uspořádání katalogizačního semináře CODISEM 2001 v Praze
 • 2002 — uspořádání jubilejního 100. zasedání Panelu A Výboru NATO AC/135 v Praze
 • 2003 — uspořádání katalogizačního semináře CODISEM 2003 v Praze
 • od 1. 1. 2004 — působení OKM v současné podobě, tj. jako subjektu v rámci samostatného Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, podřízeného náměstku ministra obrany pro vyzbrojování
 • 2004 — uspořádání česko-amerického workshopu ke katalogizaci
  vydání RMO č. 25/2004 Věstníku - Katalogizace majetku v působnosti Ministerstva obrany
  podepsání protokolu mezi Národním kodifikačním úřadem České republiky a Národním kodifikačním úřadem Slovenské republiky o spolupráci na úseku katalogizace
 • od 1. 1. 2005 — uplatňování procesů Jednotného systému katalogizace v ČR v podobě konceptu MODEL 2005
 • 2005 — uspořádání 3. mezinárodního katalogizačního semináře CODISEM 2005 v Praze
 • 2007 — uspořádání 4. mezinárodního katalogizačního semináře CODISEM 2007 v Praze
 • 2007 — expozice OKM na IDET 2007 v Brně
 • 2008 — Mezinárodní katalogizační kurz v Brně
 • 2009— expozice OKM na IDET 2009 v Brně
 • 2009 — uspořádání mezinárodního katalogizačního semináře CODISEM 2009 v Praze, novelizace RMO č. 25/2004 Věstníku – Katalogizace majetku v působnosti Ministerstva obrany, která byla akceptována jako RMO č. 35/2009 Věstníku
 • 2010 — zvýšená kvalita úrovně zpracování katalogizačních dat o výrobku zavedením povinnosti zpracování a zaslání Souboru povinných údajů ke katalogizaci na OKM prostřednictvím webového portálu
 • 2011 — uspořádání mezinárodního katalogizačního semináře CODISEM 2011 v Praze
 • 2011 — Mezinárodní katalogizační kurz v Brně
 • 2012 — spolupráce při organizaci  NCS College na UO Brno
 • 2013 — uspořádání  5. jednání NATO AC/135 Transformation Steering Group v Praze
 • 2014 — spolupráce při organizaci  NCS College na UO Brno
 • 2015 — převod Úř OSK SOJ na činnosti podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; vstup pracovníků OdKM do státní služby

 • 2016 — spolupráce při organizaci  NCS College 2016 na UO Brno

 • 2017 — účast na 3rd World Codification Forum v Austrálii, Melbourne

 • 2018 — spolupráce při organizaci  NCS College 2018 na UO Brno

 • 2019 — zahájení realizace projektu Externí modul katalogizace NCS/WEB (WEB-KAT) jako nedílné součásti JSK ke splnění požadavků vyplývajících ze změn pravidel a struktury výměny kodifikačních dat v rámci NCS od roku 2022

   

Nahoru