Home page > CZ-KATALOG

CZ-KATALOG

CZ-KATALOG je internetový prohlížeč kodifikační databáze NATO (NCS - NATO Codification System) převedené do českého katalogizačního systému. Aplikace je určena subjektům poskytujícím vojenský materiál, kde se vyžaduje předávání katalogizačních dat (výrobci, dodavatelé, kodifikační agentury apod.).

Katalog disponuje těmito hlavními funkcemi:

 • CZ-MCRL - databáze referenčních dat katalogu AČR,
 • H6 - číselník H6 (schválené názvy),
 • H2GROUP - číselník H2 (klasifikace skupin),
 • H2CLASS - číselník H2 (klasifikace tříd),
 • H4H8 - číselník H4H8 (dodavatelé),
 • FIIG - seznam identifikačních směrnic, (Federal Item Identification Guide)
 • MRC - číselník popisných charakteristik,
 • Číselníky - ostatní kodifikační číselníky,
 • Dokumenty - přístup k dokumentům souvisejících s problematikou implementace NCS do AČR,
 • Aktualizace - přístup k aktualizovaným verzím off line databázových prohlížečů CZ-MCRL, CZ-HSerie,
 • Odkazy - doporučené odkazy na zajímavé stránky.

CZ-MCRL

Databáze CZ-MCRL představuje českou variantu prostředku k distribuci referenčních dat z ISL a je určena správcům položek vojenského materiálu AČR, účtovacím střediskům AČR event. průmyslovým podnikům dodávajícím vojenský materiál k podpoře jejich práce s evidencí a objednáváním zásobovacího materiálu.

V databázi CZ-MCRL lze vyhledávat záznamy podle následujících kritérií.

KRITÉRIUM

VÝZNAM

TYP

PŘÍKLADY

RN

referenční číslo

A

2010.000.21

KCM

katalogové číslo majetku

N

0061600200018

NIIN

NATO identifikační číslo položky (NSC a NIIN = NSN)

N

160000001

NCAGE

NATO kód výrobce (dodavatele)

A

1045G

FIRMA

obchodní jméno výrobní (dodavatelské) organizace

A

TATRA

INC

kód schváleného názvu

N

21584

NAME

schválený (neschválený) název položky

A

PUŠKA

ZKNAZ

krátký název užívaný v dřívějších vojenských evidencích

A

VPTRG22

NSC

zásobovací třída NATO

N

1005

MOE

kód hlavního organizačního subjektu (Uživatel položky)

A

WZ

MAJ_USK

kód majetkového uskupení

N

22

SPR_POL

kód správce položky

N

01

Typ značí typ datového prvku (A = alfanumerický, N = numerický), příklady uvádějí formu zápisu.


H6

Číselník H6 je základní kodifikační databáze schválených názvů. V tomto číselníku lze vyhledávat záznamy podle INC, Názvu položky (česky, anglicky) a FIIG.


H2Group, H2Class

Číselník H2 je základní kodifikační databáze klasifikačních tříd a skupin.


H4-H8

Číselník H4H8 je databáze výrobců a dodavatelů vojenského materiálu do AČR, kteří mají ve smyslu NCS přidělen kód NCAGE. V tomto číselníku lze vyhledávat záznamy podle NCAGE, Název firmy, IČO.


FIIG

Tato funkčnost zpřístupňuje uživatelům v plném znění všechny platné popisné směrnice FIIG, distribuované DLIS.


MRC

Tato funkčnost dovoluje vyhledat a zobrazit libovolnou charakteristiku MRC k popisné identifikaci položky z celého číselníku.


Číselníky

Tato funkčnost zpřístupňuje další číselníky NCS vztahující se k referenční identifikaci položek resp. specifické číselníky AČR jejichž hodnoty jsou vyžadovány při kontraktech v kodifikační doložce.


Dokumenty

Tato sekce zpřístupňuje uživatelům publikované dokumenty související s problematikou implementace NCS do AČR. K dispozici je ACodP1 (Manuál ke kodifikaci v NATO), CodSp (Pomocná publikace ke kodifikaci), informativní příručky a průvodce NCS, manuály k sw. CZ-MCRL, CZ-HSerie.


 

Nahoru