Home page > Aktuality > Vyhodnocení činnosti Katalogizačních agentur (13.2.-14.2.2019)

Vyhodnocení činnosti Katalogizačních agentur (13.2.-14.2.2019)

Každoroční vyhodnocení Katalogizačních agentur proběhlo ve Školícím středisku MO Komorní Hrádek za účasti zástupců agentur, vedoucích katalogizačních pracovišť a zástupců oddělení katalogizace majetku.

Katalogizační agentury, kterým Úřad vydal Osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku, zpracovaly celkem 1053 návrhů katalogizačních dat položek zásobování, což je o 6 % více než v roce 2017. Úřad identifikoval průměrnou chybovost 3,7 % což je zlepšení o 8% v porovnání s rokem 2017.

Nahoru