Home page > Aktuality > 117th AC/135 Main Group Online Meeting (26.–28.05.2020)

117th AC/135 Main Group Online Meeting (26.–28.05.2020)

Původně plánované květnové jednání ředitelů NCB ve Vilniusu bylo z důvodu COVID-19 zrušeno, proběhlo v náhradním termínu pouze virtuálně prostřednictvím aplikace Cisco WebEx Meetings a interní aplikace NSPA ke sdílení dokumentů a jeho další aktivity se nadále konaly pouze prostřednictvím systému NABS.

Hlavní důraz byl položen na hlavní projekt AC/135 - NDER (NATO Data Exchange Redesign) - přechod na nový formát při výměně kodifikačních dat a s tím spojených procesů a postupů. Byl projednán stav aktualizace alianční kodifikační publikace ACodP-1 a časový harmonogram realizace projektu. Jednotlivé státy doložily své národní NDER Compliance Reports. Pro ČR je důležitá příprava na testování národních schopností v rámci NDER Compliance Tests plánované na listopad 2020.

Dále byly projednány a upraveny Management Plan a Five-Year IT Plan.

Ředitelé pracovních skupin (Panel A, TSWG, BSC, MIP) doložili aktivity skupin a stav plnění úkolů.

Nahoru