Home page > Aktuality > 115th AC/135 Main Group Meeting (21.–23.05.2019)

115th AC/135 Main Group Meeting (21.–23.05.2019)

Jednání ředitelů národních kodifikačních úřadů AC/135 se konalo ve Francii (Rheims). Jednání řídil předseda AC/135 Main Group (MG) Maj. Thierry Vanden DRIES (BEL).

V bloku NCS projektů byly projednány projekty NDER (NATO Data Exchange Redesign) jako hlavní priorita do roku 2022, NMCRL IT Project, NCAGE Tool Upgrade, MIS a NABS se stanovením konkrétních úkolů a termínů plnění. CZE NCB figuruje ve všech statistikách prováděných NSPA (ESR 1-4) v zelených hodnotách s vysokým procentním hodnocením a konstantní úrovní kvality dat.

Dále byly projednány a schváleny Management Plan a Five-Year IT Plan.

Vzdělávání v oblasti kodifikace (ACodP/10, Training Curriculum, e-learning, NCB College, Training Course for NCB directors) zůstává beze změn.

Předsedové a zástupci Transformation Steering Working Group (TSWG), Budget and Strategic Planning Sub-Committee (BSC), PanelA, Pacific Area Cataloguing Seminar (PACS), NORDEFCO a South America Codification Seminar (SACS) přednesli své doklady o činnosti a sumarizovali požadavky, ke kterým byly stanoveny další úkoly a termíny.

Po ukončení funkčního období předsedy AC/135 Maj Thierry VANDEN DRIES (BEL) byla do této pozice zvolena stávající předsedkyně BSC Mrs. Elaine CHAPMAN (USA). Předsedou BSC byl zvolen Mr. Richard IRELAND (UK).

Nahoru