Home page > Aktuality > 114th AC/135 Main Group Meeting (19.–22.11.2018)

114th AC/135 Main Group Meeting (19.–22.11.2018)

Jednání ředitelů národních kodifikačních úřadů AC/135 v Nizozemsku se zúčastnili zástupci členských států NATO, sponzorovaných států na úrovni Tier 1+2+žadatelů  a zástupci NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Jednání řídil předseda AC/135 Main Group (MG) Maj. Thierry Vanden DRIES / BEL.

Byla potvrzena absolutní priorita AC/135, kterou je nadále projekt NDER (NATO Data Exchange Redesign) - přechod na nový formát při výměně kodifíkačních dat (NADEX-XML). Vzhledem k počínajícím obavám o splnění stanoveného termínu byly ostatní projekty omezeny. V případě národních potíží je nutno ze strany jednotlivých NCB informovat národní ředitele pro vyzbrojování k dalšímu řešení na jejich konferenci (CNAD). K projektu byly upřesněny časové horizonty, kontrolní body a procesy.

Dále byl schválen rozpočet NSPA s dvouletou modifikací národních příspěvků a zvýšení poplatků za licence NMCRL na základě roční indexace o 2,5%.

Jednání ředitelů dále schválilo pětiletý IT plán (obsahující celkově 11 projektů, z nichž 7 je plněno v současné době).

Opatření v oblasti edukačních aktivit v oblasti kodifikace (ACodP/10, Training Curriculum, e-learning, NCB College) zůstávají beze změn. Termín BCB College 2019 byl schválen na 10.-28.6.2019 s podporou USA, SPA a GBR pod záštitou NSPA.

Ředitelé pracovních skupin (Panel A, TSWG, BSC, MIP) přednesli své doklady o výsledcích činnosti, ke kterým byly stanoveny další úkoly a termíny.

Další tři státy (Spojené Arabské Emiráty, Ukrajina a Indonézie) splnily testovací podmínky a byly oficiálně přijaty to skupiny sponzorovaných států Tier 2 s možností úplné výměny kodifikačních dat. Katar byl přijat do skupiny sponzorovaných států Tier 1.  

Nahoru