Úvodní stránka > ACodP-1/-2/-3

ACodP-1/-2/-3

ACodP-1

Je základní příručka pro katalogizaci. Obsahuje souhrn závazných principů, odpovědností, pracovních postupů, definic datových elementů a způsobů mezinárodní výměny dat. Publikace je určena kodifikačním úřadům jednotlivých států, užívajících Kodifikační systém NATO (NCS — NATO Codification System). Pro uživatele Jednotného systému katalogizace v ČR pořizuje Oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti zkrácenou verzi této příručky v češtině.

ACod_P1 - (leden 2017)

KAPITOLA 1 - ke stažení ve formátu doc (487 kB)
KAPITOLA 2 - ke stažení ve formátu doc (767 kB)
KAPITOLA 3 - ke stažení ve formátu doc (136 kB)
KAPITOLA 4 - ke stažení ve formátu doc (1,59 MB)
KAPITOLA 5 - ke stažení ve formátu doc (14,89 MB)
KAPITOLA 6 - ke stažení ve formátu doc (325 kB)
KAPITOLA 7 - ke stažení ve formátu doc (1,79 MB)

ACod_P1 v anglické verzi (červenec 2017):
formát pdf - ACodP1_PDF_E.pdf (4,26 MB)


ACodP-2 (H2)

Příručka zásobovacích skupin a tříd NATO ACodP-2 (The Allied Codification Publication No. 2) byla vytvořena jako nástroj pro jednotnou klasifikaci položek zásobování v rámci Kodifikačního systému NATO. Vychází z Federální klasifikační příručky 00-H2-1 (US Federal Classification Handbook). Publikace stanovuje Jednotný systém klasifikace vojenského materiálu v rámci všech zemí zapojených do Kodifikačního systému NATO.

Dle této příručky se v katalogizační doložce vyplňuje sloupec č. 6 Zásobovací třída NATO (NSC)


ACodP-3 (H6)

Katalog názvů položek pro katalogizaci podle NATO ACodP-3 (The Allied Codification Publication No. 3) slouží jako mezinárodně odsouhlasený slovník schválených názvů položky, které jsou vyžadovány při přípravě každé identifikace položky. ACodP-3 obsahuje názvy schválené a základní, spolu s definicemi položek zahrnutých a vyřazených z daného Kódu názvu položky INC (Item Name Code). Databáze obsahuje také tzv. názvy hovorové. Publikace vychází z Federální příručky názvů položek 00-H6 (US Federal Item Name Directory for Supply Cataloguing).

Dle této příručky se v katalogizační doložce vyplňují sloupce č. 4 Schválený/neschválený název položky a č. 5 Kód názvu položky (INC).

Nahoru